Een beetje geschiedenis:

 

Adopteer een Koe is in 2001 opgericht door burgers en stichting Milieubewustzijn (StiM) om de boeren te steunen bij de MKZ-crisis. De ziekte MKZ (mond-en-klauwzeer) kostte honderdduizenden dieren het leven. De beelden van (preventieve) ontruimingen en lege stallen hadden grote impact en uit sympathie met de boeren besloten veel burgers om zich aan te sluiten bij Adopteer een Koe.

Bijna 5 jaar na de MKZ-crisis  besloot men op eigen benen te gaan staan.  Stichting Koevoet
werd opgericht om dit project verder vorm te geven.  Verbinding en verduurzaming bleven de kernbegrippen van de stichting. Adopteer een Koe was op dat moment een totaal nieuw concept.

In 2015 besloot Stichting Koevoet om de naam ‘Adopteer een Koe’ te laten registreren en inmiddels is het een gedeponeerde naam die alleen mag worden gebruikt door Stichting Koevoet.
Hetzelfde geldt voor het beeldmerk.

 

 

 

Afbeelding Ellie Saarloos
roodbonte koe krijgt zwartbonte kalf

 

 

Nog steeds richt Stichting Koevoet zich op de verbinding van burgers en boeren.
Juist nu, met de huidige voedselschandalen willen veel burgers weten wie hun voedsel produceert. Zij willen hun (klein-)kinderen laten zien waar de melk écht vandaan komt en hen respect voor dieren en de natuur bijbrengen. Een eis van de stichting Koevoet is dat de koeien zoveel mogelijk buiten in de wei lopen.

Op dit moment telt de stichting meer dan 40 boerderijen en bijna 900 adoptievrienden .
De stichting is financieel gezond.

 

 

 

 

Heb jij nog geen adoptieboer?
Ben jij nog geen vriend van een van onze boerderijen?
Steun één van onze boeren,  adopteer nu een koe!

en…........


Weet dat door jouw steun de koeien zoveel mogelijk
in de wei kunnen lopen, en je het boerennieuws
rechtstreeks van de boeren hoort.

 

Goed idee toch?  Kies hier   jouw boerderij.

 

 

 

 Wist u dat...


... een koe rond de 500 kilo weegt.
... een koe per etmaal voldoende heeft
    aan 20 minuten slaap.
... een koe wel 100 liter water per dag
    kan drinken.
... elke koe een ander (en uniek) 
    vlekkenpatroon heeft.
... een koe in de stal gemiddeld 2 uur per
    dag besteedt aan eten en drinken.
... een koe alleen in de onderkaak 12
    kiezen en 8 snijtanden heeft. (In de
    bovenkaak  heeft ze alleen 12 kiezen.